Tỉnh thành:
Thứ 7, 20/03/2021 Còn 146 ngày
Dàn mini Kenwood sm-550 md
Địa chỉ: Chợ Sang Trắng, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ
Điện thoại: 0907350910
Tỉnh thành: Cần Thơ
Giá: 1.200.000 đ
Thứ 7, 20/03/2021 Còn 146 ngày
1 bộ loa sân khấu mini Amli 203
Địa chỉ: An Giang
Điện thoại: 0939885845
Tỉnh thành: An Giang
Giá: 2.100.000 đ
Thứ 7, 20/03/2021 Còn 146 ngày
Đầu đĩa arirang DH3600 không đọc đĩa
Địa chỉ: Long Toàn, Duyên Hải, Trà Vinh, Việt Nam
Điện thoại: 01637683658
Tỉnh thành: Trà Vinh
Giá: 1.000.000 đ
Hồ Sơ Ứng Viên