Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thứ hai, 19 Tháng 4 2021 23:08
Nhiều năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền TP Cần Thơ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC) phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Đến nay, trình độ của đội ngũ CB, CC, VC thành phố được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố đã và đang tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.
Nâng cao trình độ chuyên môn
Cán bộ, công chức phường Trà Nóc, quận Bình Thủy được đào tạo nâng cao trình độ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Cán bộ, công chức phường Trà Nóc, quận Bình Thủy được đào tạo nâng cao trình độ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
 
Nhằm thực hiện có hiệu quả việc nâng chất nguồn nhân lực, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực TP Cần Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Các quận ủy, huyện ủy trực thuộc Thành ủy cũng ban hành nghị quyết chuyên đề về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.
 
Theo đồng chí Lê Đức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, năm 2016, Quận ủy đã ban hành nghị quyết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CB, CC, VC giai đoạn 2016-2020. Thực hiện nghị quyết, Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện thuận lợi cho CB, CC, VC học tập nâng cao trình độ mọi mặt.
 
Trong 5 năm qua, quận có 15 CB được cử đi đào tạo thạc sĩ, 13 CB được đào tạo đại học, 42 CB được đào tạo cao cấp lý luận chính trị và 207 CB được đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Nhiều đồng chí được đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt đã vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thạnh, bộc bạch: “Được Quận ủy cử đi đào tạo thạc sĩ chính trị học, tôi đã bổ sung và nâng cao kiến thức. Qua đó, vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ tại địa phương có hiệu quả, nhất là các mặt công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ phường thực sự trong sạch, vững mạnh”.
 
Ở huyện Cờ Đỏ, 5 năm qua có 41 CB, CC, VC được cử đi đào tạo chuyên môn; trong đó, 26 người học đại học, 15 người học cao học; có 500 CB, CC, VC được cử đi đào tạo lý luận chính trị, trong đó 38 người học cao cấp, 228 người học trung cấp và 234 người học sơ cấp.
 
Bên cạnh đó, UBND huyện phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức 1 lớp đào tạo Đại học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với 24 CB, CC, VC tham gia; tổ chức 1 lớp Đại học Bảo vệ thực vật cho 42 CB, CC, VC tham gia.
 
Theo đồng chí Võ Hải Triều, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy, CB, CC, VC tham gia các lớp học này được UBND huyện hỗ trợ một phần chi phí đào tạo. Anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, chia sẻ: “Trước đây, tôi có trình độ cử nhân luật.
 
Năm 2015, tôi được cử đi đào tạo Đại học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhờ được đào tạo đúng chuyên môn, tôi đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới”.
 
Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; triển khai thực hiện các chương trình, đề án, nghị quyết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố trong và ngoài nước. Giai đoạn 2016-2020, thành phố có hơn 15.000 lượt CB, CC, VC được đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt.
 
Trong đó, hơn 1.000 CB, CC, VC được đào tạo sau đại học; hơn 1.500 CB, CC, VC được đào tạo đại học; hơn 6.000 CB, CC, VC được đào tạo cao cấp và trung cấp lý luận chính trị. Đến nay, nguồn nhân lực của thành phố có trên 70% đạt trình độ chuyên môn đại học trở lên; trong đó, có hơn 10% tiến sĩ và thạc sĩ.
 
Nỗ lực học ngoại ngữ, rèn kỹ năng giao tiếp
 
Huyện Cờ Đỏ là một trong những đơn vị rất quan tâm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho CB, CC, VC nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Được cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện quan tâm động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, hàng chục CB, CC, VC đi đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. Đặc biệt, 5 năm qua, UBND huyện phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức 2 lớp Cử nhân Ngôn ngữ Anh cho 72 CB, CC, VC huyện, xã, thị trấn và các trường học.
 
Việc quan tâm tổ chức các lớp đào tạo tiếng Anh tại huyện đã góp phần xây dựng đội ngũ CB, CC, VC ngày càng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm, yêu cầu giao tiếp, hội nhập quốc tế. Các lớp đào tạo tiếng Anh tại huyện cũng hướng tới đáp ứng thu hút đầu tư trong và ngoài nước để phát triển nhanh, bền vững và phát triển du lịch theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
 
Cùng với huyện Cờ Đỏ, quận Ô Môn và huyện Thới Lai cũng phối hợp Trường Đại học Cần Thơ tổ chức các lớp đào tạo Đại học Ngôn ngữ Anh tại huyện cho CB, CC, VC tham gia. Trong đó, quận Ô Môn phối hợp tổ chức 2 lớp cho hơn 100 CB, CC, VC; huyện Thới Lai phối hợp tổ chức 1 lớp cho 30 CB, CC, VC. Hầu hết CB, CC, VC tham gia các khóa đào tạo Đại học Ngôn ngữ Anh tại địa phương đều cho rằng, việc tổ chức lớp đào tạo tại địa phương là thiết thực, vừa tạo thuận lợi trong việc học tập, vừa có thêm kiến thức áp dụng vào thực tiễn công việc chuyên môn, giao tiếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.
 
Các khóa đào tạo đã giúp các CB, CC, VC phát triển kỹ năng giao tiếp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Anh Võ Văn Hạnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: “Tôi tham gia lớp Đại học Ngôn ngữ Anh tại huyện hơn 2 năm nay. Khóa đào tạo đã giúp tôi củng cố kỹ năng ngôn ngữ nghe - nói, kỹ năng ngôn ngữ đọc - viết, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng giao tiếp… phục vụ tốt công tác chuyên môn cũng như giao tiếp trong quá trình hội nhập và phát triển của địa phương”.
 
Tiếp tục nâng chất nguồn nhân lực
 
Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045” có nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài và năng lực hội nhập quốc tế của địa phương và doanh nghiệp. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã xác định nhiệm vụ là nâng cao chất lượng quy hoạch, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
 
Nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Thành ủy Cần Thơ đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng nghị quyết về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo và xây dựng Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời, trọng tâm là học ngoại ngữ giai đoạn 2020-2030.
 
Các nghị quyết và đề án này sẽ được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành trong quý II năm 2021. Các quận ủy, huyện ủy trực thuộc Thành ủy đã và đang xây dựng các nghị quyết chuyên đề để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển trong giai đoạn mới.
 
Có thể nói, thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
 
Trong giai đoạn mới, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nhanh chóng cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 
Đây chính là điều kiện tiên quyết để xây dựng TP Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc theo mục tiêu Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
 
Bài, ảnh: ANH DŨNG - (baocantho.com.vn)
T/h: H.Phong (dongbang.vn)

Bài viết mới nhất của Chính Trị

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao huy hiệu Đảng đợt 19-5-2021
  Sáng 14-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19-5-2021 đối với các đồng chí cao niên tuổi Đảng đang sinh hoạt tại các Chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đến dự và trao huy hiệu.
  Thứ bảy, 15 Tháng 5 2021 16:01
 • Vui ngày hội non sông
  “Ngày 23-5-2021, cử tri quận Cái Răng đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!”, “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!”... Đó là những khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử sắp tới được xe phát thanh lưu động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Cái Răng phát lên tại khu vực chợ Phú Thứ. Những thông tin ngắn gọn, dễ nhớ được chuyển tải đến bà con chuẩn bị cho ngày hội non sông.
  Thứ bảy, 15 Tháng 5 2021 07:34
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vận động bầu cử tại Hải Phòng
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Nếu ngồi phòng lạnh để làm luật và Nghị quyết thì sẽ không sát thực, không lắng nghe được người dân muốn gì, lắng nghe thực tiễn cuộc sống như thế nào".
  Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021 20:29
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri ở huyện Củ Chi
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm thời gian chi phí về thủ tục hành chính
  Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021 20:25
 • Chuẩn bị chu đáo cho "ngày hội" toàn dân đi bỏ phiếu
  Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng đã tập trung vào cuộc đồng bộ, toàn diện, các nội dung, quy trình công tác nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng. "Ngày hội" toàn dân đi bỏ phiếu 23-5 phấn đấu tỷ lệ cử tri bầu cao, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm đạt các yêu cầu đề ra.
  Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021 08:02
 • Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và huyện Phú Tân gặp gỡ, tiếp xúc cử tri
  Ngày 7-5, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Phú Tân tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri các xã: Tân Hòa, Tân Trung, thị trấn Phú Mỹ, Phú Lâm, Long Hòa, Phú An và thị trấn Chợ Vàm với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X và ứng cử viên HĐND huyện Phú Tân khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).
  Thứ bảy, 08 Tháng 5 2021 15:58
 • Đa dạng hình thức tuyên truyền bầu cử
  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ đã năng động, sáng tạo nhiều mô hình tuyên truyền về sự kiện trọng đại này.
  Thứ bảy, 08 Tháng 5 2021 07:15
 • Phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của công nhân viên chức, lao động
  Hòa trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5, các cấp công đoàn TP Cần Thơ đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo toàn diện cho người lao động. Với sự đồng hành, khích lệ của tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ) trên địa bàn thành phố thêm nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
  Chủ nhật, 02 Tháng 5 2021 15:44
 • Tăng cường kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên
  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) vừa phối hợp tổ chức Oxfam Việt Nam, Sở LÐ-TB&XH TP Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn cho nữ ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, giúp chị em có điều kiện cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng của người đại biểu dân cử và quan trọng nhất là góp phần cổ vũ, động viên, truyền sự tự tin cho nữ ƯCV.
  Chủ nhật, 02 Tháng 5 2021 07:16
 • Tăng cường công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng
  Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động số 05 về xây dựng Đảng và dân vận, với mục tiêu: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết khắc phục những yếu kém, bất cập trong công tác xây dựng Đảng và dân vận…”.
  Thứ bảy, 01 Tháng 5 2021 15:55
 • Xứng đáng tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ
  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “...Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội…”. Thực hiện lời Bác, thời gian qua, các cấp bộ Ðoàn thành phố đã xung kích tình nguyện, đi đầu trong nhiều lĩnh vực; xây dựng nhiều mô hình hay trong công tác Ðoàn, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
  Thứ bảy, 01 Tháng 5 2021 07:17
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không nói không, không nói khó và không nói có mà không làm
  Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần giải quyết khó khăn cho địa phương, người dân và doanh nghiệp là "không nói không, không nói khó và không nói có mà không làm". Ngày 28-4,
  Thứ năm, 29 Tháng 4 2021 12:49
 • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan nhà nước
  Ngày 23-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (giai đoạn 2019-2024); ký kết, triển khai công tác phối hợp (giai đoạn 2021-2025) theo tinh thần Quyết định số 238 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương chủ trì hội nghị.
  Thứ bảy, 24 Tháng 4 2021 15:55
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Mỹ phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và nguyên thủ các nước Tây Ban Nha, Nigeria, Ba Lan tham dự và phát biểu tại Phiên họp quan trọng về chủ đề "Các lợi ích kinh tế của hành động khí hậu".
  Thứ năm, 22 Tháng 4 2021 23:16