Tăng cường tuyên truyền và cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020 11:40
Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn Hồng Ngự cùng các cơ sở Đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên (TTN) vi phạm pháp luật (VPPL) và TTN có dấu hiệu VPPL, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.
Ban Thường vụ Huyện đoàn Hồng Ngự phối hợp Ban An toàn giao thông, Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại các trường học trên địa bàn
 
Xác định công tác giáo dục TTN VPPL là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đoàn, hàng năm, BTV Huyện đoàn chủ động đề ra các nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện trong chương trình thi đua. Trong công tác phối hợp, BTV Huyện đoàn tiếp tục cùng với các ngành: công an, giáo dục và đào tạo, lao động – thương binh và xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục thực hiện kế hoạch liên ngành về phòng, chống TTN VPPL trên địa bàn huyện.
 
Trong năm 2019, BTV Huyện đoàn phối hợp với Công an huyện tổ chức đợt cao điểm ra quân phòng, chống ma túy, nắm bắt tình hình TTN VPPL và có dấu hiệu VPPL trên địa bàn huyện để có biện pháp giáo dục hiệu quả, kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm trong TTN. Đồng thời phối hợp với Ban An toàn giao thông, Công an huyện, Công an các xã, thị trấn phối hợp với Công an huyện và xã tổ chức hơn 30 buổi tuyên truyền phòng, chống TTN VPPL, phòng, chống ma túy, an toàn giao thông tại các trường THPT và THCS và trong cộng đồng dân cư, với hơn 3.000 lượt đoàn viên, TTN, học sinh và người dân tham gia.
 
Các nội dung tuyên truyền như: tác hại của ma túy, biểu hiện thường gặp đối với người nghiện ma túy, các thủ đoạn của tội phạm ma túy, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy, giới thiệu về các quy định về an toàn giao thông,... góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, TTN, người dân và học sinh trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
 
BTV Huyện đoàn chỉ đạo các Xã đoàn phối hợp cùng Công an địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục các đối tượng thường xuyên sang Campuchia đánh bạc, đá gà... Trong năm đã thực hiện hơn 28 cuộc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước, tình hình an ninh trật tự tại địa phương cho hơn 2.500 lượt đoàn viên, thanh niên, người dân và các đối tượng có nguy cơ tham gia các tệ nạn xã hội; vận động 314 TTN có dấu hiệu VPPL ký cam kết đảm bảo trật tự, không VPPL.
 
Các cơ sở Đoàn trực thuộc còn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm phòng, chống ma túy trong TTN. Như Xã đoàn Thường Lạc phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy và an toàn giao thông cho học sinh cấp THCS; Xã đoàn Thường Thới Tiền phối hợp cùng với Chi đoàn Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Đoàn cơ sở Công an huyện tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy trong TTN; Xã đoàn Thường Thới Hậu B phối hợp Chi đoàn Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tổ chức đợt cao điểm phòng, chống ma túy... các hoạt động thu hút hơn 2.000 lượt đoàn viên, TTN và học sinh tham gia. Trong các đợt ra quân tuyên truyền, hưởng ứng các ngày lễ, kỷ niệm, các cơ sở Đoàn lồng ghép tổ chức vận động hộ gia đình có TTN ký cam kết thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019, kết quả có 1.025 hộ ký bản cam kết.
 
Các Câu lạc bộ phòng, chống TTN VPPL tại các xã do Xã đoàn quản lý cũng tổ chức sinh hoạt được 11 lần với các hình thức như: tuyên truyền phổ biến pháp luật, hái hoa dân chủ tìm hiểu về luật giao thông, luật dân sự, giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các thanh niên chậm tiến và đoàn viên, thanh niên, thu hút hơn 500 đoàn viên, TTN, trong đó có TTN VPPL và có nguy cơ VPPL tham gia.
 
Năm 2019, Đoàn cơ sở các cấp trong huyện tham gia quản lý 68 đối tượng TTN VPPL. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường công tác phối hợp với các ngành hữu quan, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tiếp cận và cảm hóa thành công hơn 50 TTN VPPL và có dấu hiệu VPPL (còn lại 18 TTN không tiếp cận được do đi làm ăn xa, không ở địa phương thường xuyên). Trong đó, hỗ trợ giới thiệu việc làm ổn định cho 16 TTN (thu nhập từ 3 – 7 triệu đồng/tháng), công nhận tiến bộ 26 TTN.
 
Theo BTV Huyện đoàn Hồng Ngự, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các ngành, đoàn thể có liên quan đã góp phần mang lại hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý, hỗ trợ, cảm hóa giáo dục TTN VPPL trên địa bàn huyện. Ngoài ra, BTV Huyện đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng chủ động đề ra các giải pháp giáo dục pháp luật, đạo đức và lối sống phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng. Qua đó từng bước, kiềm chế, kéo giảm, ngăn chặn các loại tội phạm, trong đó có hành vi VPPL do TTN thực hiện, ổn định tình hình an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
 
P.L - (baodongthap.vn)
T/h: H.Phong (dongbang.vn)

Bài viết mới nhất của Dich vụ tư vấn - Pháp luật