Giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp tại cơ quan để phòng, chống dịch Covid-19

Thứ ba, 31 Tháng 3 2020 14:00
Sáng 31-3, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã có công văn chỉ đạo việc giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan để phòng, chống dịch Covid-19.
 
Giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp tại cơ quan để phòng, chống dịch Covid-19
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh (trừ ngành y tế toàn tỉnh) và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định cho một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc được nghỉ và làm việc trực tuyến tại nhà (số lượng người được nghỉ chiếm tỷ lệ 50% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, địa phương). 
 
Thời gian thực hiện bắt đầu kể từ ngày 1-4 đến hết 15-4-2020. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sắp xếp công việc hợp lý, đảm bảo các hoạt động bình thường của đơn vị, địa phương và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thời gian được nghỉ và làm việc tại nhà.
 
Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ký thông báo tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kể từ 00 giờ, ngày 1-4 đến hết 15-4-2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
 
Trong trường hợp thật sự cần thiết, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp gửi hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã để được giải quyết theo đúng quy định hiện hành. 
 
Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.angiang.gov.vn), để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.
 
THU THẢO - (baoangiang.com.vn)
T/h: Nhi - (dongbang.vn)

Bài viết mới nhất của Xã Hội