TP.Cần Thơ: Tăng trưởng kinh tế 7,51%, Giá trị GRDP ước đạt 65.498,80 tỷ đồng

Thứ năm, 05 Tháng 12 2019 15:50
Thành phố Cần Thơ có 11/13 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước 11.124 tỷ đồng, đạt 98,84%. Trong đó: Thu nội địa 10.504 tỷ đồng, vượt 2,47%; thu thuế hải quan 620 tỷ đồng.
 
Theo đó, năm 2019 UBND TP. Cần Thơ có 11/13 tiêu chí cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng ở mức khá (khoảng 7,51%), Giá trị GRDP (giá so sánh 2010) ước đạt 65.498,80 tỷ đồng, tăng đều ở cả ba khu vực kinh tế. Trong đó, Sản xuất công nghiệp ước tăng 7,85% so với năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ thực hiện 134.303,34 tỷ đồng, vượt 1,08% kế hoạch, tăng 11,43% so năm 2018.
 
Một góc TP. Cần Thơ đang trên đường phát triển. Năm 2019, tốc độ tăng trưởng ở mức khá (khoảng 7,51%), cao hơn mức tăng bình quân cả nước (dự kiến khoảng 6,8%).
 
Tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ thu ngoại tệ ước 2.162,9 triệu USD, đạt 98,31%, tăng 4,49%; trong đó: xuất khẩu hàng hóa 1.712,7 triệu USD, đạt 97,87%, tăng 3,8%; dịch vụ thu ngoại tệ 450,2 triệu USD, vượt 0,04%, tăng 7,19%. Kim ngạch nhập khẩu ước 480,3 triệu USD, vượt 0,06%, tăng 11,37%. Du lịch đón trên 8,86 triệu lượt khách, doanh thu 4.435,3 tỷ đồng, tăng 17,2%.
 
Giao thông vận tải: vận chuyển hàng hóa đạt 10.320,17 ngàn tấn, tăng 2,56%; vận chuyển hành khách 59.050,6 ngàn lượt, tăng 2,86%, mở mới một số tuyến đường bay đi/đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 2.292 ha, trong đó chuyển đổi đất trồng lúa sang cây ăn trái 1.274 ha và trên cây màu và rau các loại với tổng diện tích 1.018 ha. Diện tích gieo trồng lúa 225.142 ha, sản lượng đạt 1,362 triệu tấn. Trên địa bàn hiện có 75.000 con heo, 5.000 con bò, 1.955.000 con gia cầm...
 
Thủy sản phát triển theo hướng bền vững với tổng diện tích nuôi 10.100 ha, tổng sản lượng 229.915 tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 11.124 tỷ đồng. Đến tháng 10/2019, tổng vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trên địa bàn đạt 78.700 tỷ đồng, tăng 8,55%; nguồn vốn huy động đáp ứng 91,72% tổng dư nợ cho vay. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 85.800 tỷ đồng, tăng 10,53%.
 
Năm học 2019 - 2020, tỷ lệ học sinh xét tuyển lớp 1 đạt 100%, lớp 6 đạt 99,16%; thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường công lập tỷ lệ 90,73%. Mạng lưới y tế cơ sở từng bước nâng cao chất lượng, hiện có 82/82 trạm y tế đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân 14,96 bác sĩ. Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được quan tâm đầu tư.
 
Công tác thanh tra đã triển khai 210 cuộc thanh, kiểm tra, qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm 51,03 tỷ đồng, ban hành 950 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4,35 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 4 tỷ đồng. Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định 3.017 lượt; Tiếp nhận 3.200 đơn khiếu nại, tố cáo; qua phân loại và xử lý có 227 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 211/227 đơn. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Việc thực hiện chủ đề năm 2019 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”. Trong năm 2019, đã kiện toàn, hợp nhất, thành lập, giải thể, điều chỉnh thành viên 58 tổ chức phối hợp liên ngành. ban hành 44 quyết định công bố 431 Thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới và 470 TTHC bị bãi bỏ; đến nay, tổng số TTHC của toàn thành phố 1.840 thủ tục, giảm 222 TTHC so với năm 2018.
 
Việc niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được các sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện nghiêm túc. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước 52.086,34 tỷ đồng... Duy trì tổ chức Ngày hội việc làm, giao dịch việc làm trực tuyến, tư vấn và tuyển dụng,… Ước năm 2019, giải quyết việc làm cho 75.500 lao động. Công tác chăm lo đời sống gia đình người có công luôn được quan tâm cho 6.485 người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên, tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,75%, thu nhập bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng.
 
Năm 2019, việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố tuy có thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn hạn chế như: Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao, chuyển biến chậm; tái cơ cấu nội bộ ngành, lĩnh vực gắn đổi mới mô hình tăng trưởng chưa đạt được kỳ vọng, tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP so với cả nước chiếm tỷ lệ còn cao. Việc ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế; Ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo, hỗ trợ chiếm tỷ trọng không đáng kể.
 
Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản được xem là thế mạnh giảm do giá giảm và thị trường gặp khó khăn trong khi chưa tạo được nhiều mặt hàng xuất khẩu mới. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh tả heo Châu Phi, hạn hán. Thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách chiếm tỷ trọng thấp... Tình hình tội phạm, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố.
 
Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, UBND TP. Cần Thơ đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tăng cường năng lực, chủ  động phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành hiệu quả đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương. Đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu.
 
Phát triển nguồn điện và lưới điện đáp ứng nhu cầu năng lượng cho sản xuất, sinh hoạt tiêu dùng, an toàn; tiếp tục triển khai đầu tư các tuyến điện theo Dự án đầu tư cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2015 - 2020, các hạng mục còn lại trên địa bàn huyện Thới Lai. Khẩn trương tổ chức lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch, đúng tiến độ. Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khung.
 
Thúc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành. Tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, cung ứng sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm và khả năng cạnh tranh khi gia nhập thị trường quốc tế….
 
Dẫn T.Uyên (dongbang.vn)
 

Bài viết mới nhất của Kinh Doanh

 • Sản phẩm cạnh tranh cao từ sản xuất sạch
  Phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất cây trồng theo tiêu chuẩn GAP, bảo vệ môi trường gắn với việc xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, truy xuất nguồn gốc sản phẩm là cơ sở bảo đảm cho nông sản Gia Lai đủ sức cạnh tranh ở các thị trường khó tính.
  Thứ hai, 24 Tháng 2 2020 22:46
 • Linh động trong sản xuất, tránh hạn mặn
  Cần Thơ dù nằm cách xa cửa biển gần 100km nhưng cũng đã ghi nhận có sự xuất hiện độ mặn 3,5%0 trên Sông Hậu tại rạch Cái Cui ở quận Cái Răng. Tới đây, tình hình hạn mặn dự báo còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Để chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đòi hỏi ngành chức năng cần kiểm soát, vận hành tốt các công trình thủy lợi để tránh mặn xâm nhập vào nội đồng, đồng thời người dân chủ động bố trí mùa vụ và chuyển đổi cây trồng phù hợp...
  Chủ nhật, 23 Tháng 2 2020 15:52
 • Kích cầu thị trường ô tô mùa thấp điểm
  Sau Tết Nguyên đán, thị trường ô tô bước vào mùa thấp điểm, các đại lý kinh doanh ô tô tại TP Cần Thơ tập trung triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm thu hút khách hàng. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 các đơn vị chuyển đổi hình thức ra mắt xe mới cũng như lùi thời gian tổ chức các hoạt động lái thử xe tập trung, roadshow quảng bá xe dành cho khách hàng.
  Chủ nhật, 23 Tháng 2 2020 07:30
 • Mô hình hiệu quả, khởi sắc miền quê
  Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ khi bắt tay thực hiện, nhưng sau thời gian triển khai, Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh An Giang (Đề án OCOP_AG) đã “vào guồng”, tạo nên những tín hiệu tích cực, trở thành động lực để phát triển kinh tế vùng nông thôn. Với sự vào cuộc của các cấp, ngành, Đề án OCOP_AG sẽ giúp sản xuất ở các địa phương phát triển, góp phần nâng cao thu nhập, phục vụ hiệu quả cho chương trình xây dựng nông thôn mới.
  Thứ bảy, 22 Tháng 2 2020 15:45
 • Góc nhìn từ giá rẻ
  Nhu cầu bổ sung vitamin C tăng sức đề kháng phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới khiến giá cam, chanh tăng mạnh...
  Thứ bảy, 22 Tháng 2 2020 07:26
 • Xuất khẩu rau quả giảm mạnh do tác động của COVID-19
  Xuất khẩu hàng rau quả tháng 1/2020 giảm mạnh do trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán, đặc biệt xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh còn do tác động của COVID-19.
  Thứ năm, 20 Tháng 2 2020 09:46
 • Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch
  Quy hoạch xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần tạo ra nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. TP Cần Thơ luôn quan tâm đến công tác xây dựng, quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch để phân bổ và thu hút các nguồn lực đầu tư hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị để xứng tầm là thành phố trung tâm vùng ĐBSCL.
  Chủ nhật, 16 Tháng 2 2020 16:05
 • Việt Nam trở thành thị trường nhập khẩu nho lớn nhất của Hàn Quốc
  Nhờ sức hút của nho Shine Muscat, Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc, dẫn đầu về lượng nho nhập khẩu từ Hàn Quốc.
  Chủ nhật, 16 Tháng 2 2020 15:02
 • Ngân hàng cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp
  Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh TP Cần Thơ, năm 2019 tín dụng duy trì mức tăng trưởng khá cao 17,65% (năm 2018 tăng trưởng 14,88%) và tăng cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành (13,7%); hiệu quả dòng vốn tín dụng được nâng cao, nợ xấu giảm, tín dụng trung và dài hạn tăng nhanh (23,11%). Năm 2020, Chi nhánh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tiếp tục tăng cường các giải pháp huy động vốn và mở rộng tín dụng, tập trung vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng.
  Chủ nhật, 16 Tháng 2 2020 07:29
 • Chuẩn bị kỹ đón “sóng” EVFTA
  Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) vừa được Nghị viện châu Âu phê chuẩn được dự báo sẽ mang lại cơ hội lớn cho xuất khẩu hàng hóa, đóng góp vào tăng trưởng GDP hơn 2,2% vào những năm đầu tiên, nhưng có thể tăng lên rất cao vào năm 2030, 2035 khoảng 4-5%... Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị kỹ càng.
  Thứ bảy, 15 Tháng 2 2020 16:02
 • Lúa đông xuân trúng mùa, nhưng giá thấp
  Vào thời điểm này, lúa đông xuân gieo sạ sớm nhiều nơi trên địa bàn thành phố đã bắt đầu thu hoạch, với năng suất lúa đạt rất cao, nhà nông có lời, nhưng giá đang xuống thấp...
  Thứ bảy, 15 Tháng 2 2020 09:21
 • Xuất khẩu tôm Việt Nam được dự báo thuận lợi hơn trong năm 2020
  Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm sang EU, Mỹ và Nhật Bản có nhiều cơ hội nhờ EVFTA, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và Thế vận hội Tokyo.
  Thứ năm, 13 Tháng 2 2020 23:37
 • Hàng Việt 'đi cao tốc' vào EU
  EVFTA được ví là “con đường cao tốc hướng Tây”, kết nối Việt Nam tới một không gian thị trường rộng lớn và có tiềm năng hàng đầu trên thế giới cả về tài chính, công nghệ và thị trường... Lợi ích đến từ những con số có thể cân, đong, đo, đếm được.
  Thứ năm, 13 Tháng 2 2020 23:25
 • Tiền Giang: Thanh niên khởi nghiệp làm giàu từ nuôi trùn quế
  Trùn quế hay còn gọi là giun quế được nuôi thương phẩm đã giúp một thanh niên khởi nghiệp vươn lên làm giàu.
  Thứ năm, 13 Tháng 2 2020 23:05
 • Hiệu quả chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng sen
  Trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp nên nhiều nông dân Đồng Tháp đã quyết định chuyển đổi sang trồng sen kết hợp làm du lịch để cải thiện kinh tế gia đình.
  Thứ ba, 11 Tháng 2 2020 07:24