Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ: Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới và đô thị

Thứ ba, 01 Tháng 10 2019 14:06
Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ vừa thống nhất 5 nhóm công tác trọng tâm để chỉ đạo và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội của cả năm 2019

Dịp này, Báo đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thực Hiện, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ về các vấn đề kể trên. 

Ông Nguyễn Thực Hiện Bí thư–Chủ tịch huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

Phóng viên: Thời gian hoạt động 3 quý vừa qua, công tác thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của huyện theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Thành ủy Cần Thơ đã đạt được những kết quả gì, thưa Bí thư-Chủ tịch UBND huyện? 

+ Ông Nguyễn Thực Hiện: Ban Thường Vụ Huyện ủy nhận thấy, trên cơ sở kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện tinh gọn, các cấp ủy đảng, các ngành và địa phương trong huyện đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đó là, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt trên 75%, có những chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch: tổ chức sản xuất thắng lợi 03 vụ lúa đạt năng suất, sản lượng và chất lượng và cánh đồng lớn đạt giá trị kinh tế cao; diện tích trồng màu, nuôi trồng thủy sản vượt chỉ tiêu kế hoạch năm; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông mới đối với các xã.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; tuyển quân năm 2019 đạt chỉ tiêu thành phố giao; hoàn thành công tác diễn tập của nhiệm kỳ; công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện tốt, đạt chất lượng; các cơ quan tư pháp tiếp tục giải quyết tốt các vụ án, vụ việc; công tác hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai ở cơ sở tỷ lệ hòa giải thành đạt khá cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, hoàn thành các mô hình thí điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kế hoạch của Thành ủy; các cấp ủy triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả tốt. HĐND thực hiện tốt chức năng giám sát theo luật định; chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực; quần chúng nhân dân tham gia tích cực các phong trào cách mạng của địa phương góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện.

Phóng viên: Thưa ông, được biết Ban Thường Vụ Huyện ủy đã thống nhất triển khai 5 nhóm công tác trọng tâm cho thời gian còn lại của năm nay; vậy đó là những công tác gì?

+ Ông Nguyễn Thực Hiện: Đó chính là “Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh huy động nguồn lực toàn xã hội xây dựng nông thôn mới và đô thị”; bao gồm: Rà soát các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết năm 2019. Phối hợp với thành phố tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (10/11/1929-10/11/2019), gắn với khánh thành khu Di tích lịch sử cấp quốc gia “Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ”.

Chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch dứt điểm lúa vụ Thu Đông; tiếp tục trồng màu và nuôi trồng thủy sản; Phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Hoàn thành các công trình thủy lợi; tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; chủ động phòng ngừa giông lốc, thiên tai. Triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường Vụ Huyện ủy về phát triển kinh tế tập thể và kinh tế vườn huyện Cờ Đỏ giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện tốt giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục căn bản, đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa để chăm lo, phát triển giáo dục. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống các luận điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thù địch; nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời định hướng, tuyên truyền, giáo dục phù hợp; quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về nêu gương.

Rà soát quy chế làm việc để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Quy định số 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, Thường trực cấp ủy cấp huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị Đại Hội Đảng các cấp; trước hết là lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại Hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 đảm bảo theo kế hoạch.

Xin cảm ơn Bí thư - Chủ tịch huyện dành thời gian cuộc phỏng vấn này.

Trong 10 năm (2009 – 2018) Cờ Đỏ duy trì sản lượng lúa hàng năm bình quân đạt 400.000 tấn, chuyển đổi các diện tích vườn tạp, vườn kém hiệu quả sang các vườn cây ăn trái có hiệu quả, đến nay nâng tông diện tích toàn huyện là 2.836,23 ha tăng 2.456,83 haso với năm 2009 (379,4 ha), chủ yếu trồng các loại nhãn, xoài, mãng câu,chuối, dừa, cam, quýt...; hàng năm diện tích trông màu đạt từ 4.500 ha trở lên; nuôi trồng thủy sản đạt từ 5.200 trở lên. Từ đó, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha năm 2018 đạt 176.484.1685 đồng tăng gấp 2,8 lần so với năm 2009(63.930.000 đồng), tăng gấp 4,5 lần so với năm 2004.

Phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm với quy mô 617.115 con tăng 334.200 con so với năm 2009 (282.915 con),

Đầu tư 179 tỷ đồng nạo vét 312 công trình thủy lợi tạo nguồn, vận động nhân dân nạo vét 103 công trình thủy lợi nội đồng.

Tính đến cuối năm 2018, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại 2 xã đạt từ 15 - 16 tiêu chí (xã Thới Xuân và Thạnh Phú), tổng các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới 4.217.978 triệu

Đến nay, toàn huyện hiện có 1.903 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 140 doanh nghiệp, tăng 82 doanh nghiệp so với năm 2009 (năm 2009 có 58 doanh nghiệp) hoạt động chủ yếu kinh doanh ngành nghề xay xát, chế biến lương thực, lau bóng gạo và xây dựng, từ đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010), năm 2018 đạt trên 1.842, 11 tỷ đồng, tăng 75,64 % so với năm 2009 (năm 2009 là 1.048,80 tỷ đồng).

Hồng Ân - (giadinhvaphapluat.vn)
T/h: BBT (dongbang.vn)

Bài viết mới nhất của Đời Sống

 • Phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác an sinh xã hội
  Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo quy định của Trung ương đã được phát huy hiệu quả trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ-DN) tỉnh. Đặc biệt, đã phát huy được vai trò của người đứng đầu trong công tác an sinh xã hội, góp phần đóng góp trong xây dựng nông thôn mới.
  Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 14:38
 • Một lão nông hết lòng vì đàn chim trời
  Dù thất thu hàng trăm triệu đồng vì chim trời đến ở nhưng một lão nông ở Vĩnh Long vẫn hết lòng cưu mang, bảo vệ đàn chim.
  Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 09:34
 • Vĩnh Long: Khánh thành cầu Út Ốm trong Dự án “Xây cầu đến lớp”
  Khánh thành cầu Út Ốm, cây cầu thứ hai trong dự án “Xây cầu đến lớp” do Grab và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp thực hiện, tiếp tục cam kết Grab Vì Cộng Đồng
  Thứ hai, 01 Tháng 6 2020 10:59
 • Thị trường đồ chơi trẻ em dịp 1-6: Mẫu mã mới, sức mua thấp
  Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6) lại đến, các khu trưng bày bán đồ chơi trẻ em được các cửa hàng, siêu thị trang trí bắt mắt để thu hút trẻ em và phụ huynh. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa sôi động.
  Thứ hai, 01 Tháng 6 2020 08:52
 • Mưa lớn kèm lốc xoáy: 1 người chết, 183 căn nhà bị sập, tốc mái
  Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy chiều 30-5-2020 xuất hiện trên địa bàn TP Cần Thơ đã làm 32 căn nhà sập, 151 căn nhà bị tốc mái, sét đánh làm chết 1 người… Nhiều hộ gia đình phải rơi vào cảnh khó khăn.
  Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020 15:50
 • Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập nặng
  Chiều 30-5, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bị ngập sau khi cơn mưa lớn trút xuống làm việc lưu thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Một số khu vực bị ngập nặng do nước rút chậm như tuyến đường Trần Xuân Soạn (quận 7), Võ Văn Ngân (quận 9), Nguyễn Văn Quá (quận 12).
  Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020 08:07
 • Khẩn trương khắc phục sạt lở ở Hậu Giang
  Chiều 29-5, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hậu Giang cho biết, hai ngày vừa qua đã xảy ra bốn điểm sạt lở trên địa bàn huyện Châu Thành và một điểm sụt lún đất bờ sông ở huyện Châu Thành A, làm ảnh hưởng nặng đến lộ giao thông nông thôn và năm căn nhà của dân, ước thiệt hại hơn 400 triệu đồng.
  Thứ bảy, 30 Tháng 5 2020 16:17
 • Nông dân Nhơn Trạch khấm khá nhờ nuôi vịt đồng
  Huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) là địa phương có nhiều đồng lúa, sông ngòi, kênh rạch phù hợp để nuôi vịt lấy thịt và lấy trứng. Nhờ biết tận dụng điều kiện tự nhiên mà nhiều nông dân tại đây đã đổi đời nhờ chăn nuôi vịt.
  Thứ sáu, 29 Tháng 5 2020 14:50
 • Vĩnh Long: Hỗ trợ người dân Vũng Liêm 500 bồn chứa nước
  Ngày 27/5/2020, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long đã trao 500 bồn chứa nước hỗ trợ người dân tại một số xã của huyện Vũng Liêm, giúp khắc phục hạn, xâm nhập mặn.
  Thứ năm, 28 Tháng 5 2020 13:53
 • Sóc Trăng: Tái đàn heo gặp khó khăn kép!
  Tỉnh Sóc Trăng từng phát triển đàn heo giống gốc tốt nhất vùng ĐBSCL. Tuy nhiên hiện nay việc tái đàn gặp khó vì không có heo giống sạch bệnh.
  Thứ tư, 27 Tháng 5 2020 13:57
 • Ảnh: “Chợ tràm” nơi đất rừng U Minh hạ
  Nói đến vùng đất U Minh hạ, người ta nghĩ ngay đến rừng tràm bạt ngàn. Ở U Minh hạ có 1 khu vực tập kết cây tràm để trao đổi, mua bán nhộn nhịp.
  Thứ tư, 27 Tháng 5 2020 10:56
 • Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19
  Ngày 26/5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.
  Thứ tư, 27 Tháng 5 2020 08:20
 • Làm giàu từ thanh long
  Điềm đạm, chịu khó tìm tòi học hỏi là cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với nông dân Lê Đình Quang (ấp Tân Đông, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Sau khi nghỉ hưu, về với ruộng vườn, ông Quang nhận thấy cây lúa và vườn cây ăn trái của gia đình không mang lại hiệu quả kinh tế như mong muốn. Năm 2000, khi địa phương phát động chuyển đổi sản xuất, ông Quang là một trong những người tiên phong trong phong trào chuyển đổi sang cây trồng lợi thế của địa phương là thanh long.
  Thứ ba, 26 Tháng 5 2020 08:54
 • Người dân làng bột Sa Đéc nỗ lực vượt khó sau dịch Covid - 19
  Sau thời gian giãn cách xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân ở làng bột Sa Đéc trở lại bình thường. Tuy nhiên, hiện nay giá tấm nguyên liệu đầu vào tăng vọt, thị trường nhập khẩu ngưng trệ, thị trường nội địa chậm hồi phục khiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh bột tại TP.Sa Đéc gặp nhiều khó khăn. Đứng trước thách thức lớn từ thị trường, các hộ sản xuất bột làng bột Sa Đéc linh động xây dựng những giải pháp thích ứng tích cực.
  Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 14:14
 • Nâng cao thu nhập từ trồng mướp theo hướng an toàn
  Mướp dễ trồng, chăm sóc đơn giản, đầu ra đảm bảo và giá cả ổn định… đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Đưng (ngụ ấp Cây Me, xã Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang) sau khi thực hiện mô hình trồng mướp theo hướng an toàn. Đây được xem là mô hình kinh tế mới, mở ra hướng đi đầy triển vọng cho nông dân địa phương.
  Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 14:09
 • Long An: Cơ giới hóa trong nông nghiệp mang lại nhiều hiệu quả
  Cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có chuyển biến tích cực, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao (CNC). Đây là bước tạo nền tảng vững chắc cho nông nghiệp bảo đảm hướng sản xuất hàng hóa, thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, phát triển.
  Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 08:46
 • Chợ Mới xử lý nghiêm nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch
  Qua rà soát, thống kê, toàn huyện Chợ Mới (An Giang) có 2.106 nhà ở ven sông, kênh, rạch, trong đó 490 căn nhà thuộc khu vực sạt lở. Tình trạng xây dựng không phép hoặc sai phép vẫn còn xảy ra; huyện, xã đã vận động, yêu cầu 10 hộ dân tự tháo dỡ nhà ở ven sông, kênh, rạch vi phạm, nhưng chưa có trường hợp nào phải xử lý, lập biên bản hay xử phạt, buộc tháo dỡ.
  Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 08:27
 • Báo động đỏ tình trạng sụp lún ở U Minh Thượng
  Nắng nóng kéo dài thời gian qua làm cho tình trạng sụp lún tại các xã Minh Thuận và An Minh Bắc (huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) ngày càng nghiêm trọng. Sụp lún làm chia cắt nhiều tuyến giao thông tại vùng đệm U Minh Thượng khiến cho việc đi lại, chuyên chở nông sản của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
  Chủ nhật, 24 Tháng 5 2020 07:27
 • Chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng ổi cho thu nhập cao
  Nhờ triển khai mô hình trồng ổi trên diện tích đất lúa kém hiệu quả, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã dần ổn định kinh tế gia đình với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
  Thứ bảy, 23 Tháng 5 2020 22:24
 • Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ
  Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng nay, 23-5, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa đến mưa to. Trong những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái.
  Thứ bảy, 23 Tháng 5 2020 16:12
 • Bãi rác quá tải gây ô nhiễm môi trường tại Tiền Giang
  Thời gian gần đây, một số bãi rác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang rơi vào tình trạng quá tải, phát sinh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, các nhà máy xử lý rác sớm được triển khai trong thời gian tới sẽ giải quyết được tình trạng này.
  Thứ bảy, 23 Tháng 5 2020 08:09
 • Trà Vinh: 7 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
  Ngày 21-5, Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, từ tháng 5-2020, mức hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trong tỉnh, gặp khó khăn về nhà ở, từ 25 triệu đồng/căn tăng lên 40 triệu đồng/căn.
  Thứ sáu, 22 Tháng 5 2020 13:39
 • Làm giàu từ cây có múi
  Sau nhiều năm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây có hiệu quả kinh tế thấp sang cây có múi cho sản lượng, giá trị kinh tế cao, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã (HTX), cá nhân làm giàu từ chính mảnh đất trước đây trồng cao su, khoai mì; nếu trước đây thu nhập chỉ ở mức vài chục triệu đồng/ha/năm, nay đã tăng lên hơn 1 tỷ đồng/ha/năm.
  Thứ sáu, 22 Tháng 5 2020 10:07
 • Ấm áp tình người từ tủ "Bánh mì yêu thương"
  Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Đồng Phú (Long Hồ) xuất hiện tủ “Bánh mì yêu thương” phục vụ những người bán vé số, xe ôm... Chiếc bánh mì tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng với lao động nghèo đó là một sự sẻ chia rất đáng trân trọng, là món quà đầy tình người.
  Thứ sáu, 22 Tháng 5 2020 09:00
 • Loạt món ngon miền Tây ở TP.HCM hấp dẫn các tín đồ ẩm thực
  Miền Tây sông nước hữu tình. Bất cứ ai đến đây cũng không kìm lòng được trước vẻ đẹp thiên nhiên yên bình. Hơn nữa, ẩm thực nơi đây rất phong phú, đa dạng, từ bánh tầm bì, bún mắm cho đến bánh xèo... đều mang hương vị đặc trưng đi vào lòng người.
  Thứ năm, 21 Tháng 5 2020 16:07