WiFi có giao thức mới an toàn hơn

Thứ năm, 11 Tháng 1 2018 16:25

Liên minh WiFi (WiFi Alliance) vừa công bố giao thức mới WPA3 nhằm thay thế cho giao thức cũ kỹ hiện tại WPA2 (kể từ năm 2004). WPA3 hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến quan trọng như cải tiến thiết lập an ninh, mã hóa dữ liệu cá nhân, ngăn chặn tin tặc nghe lén trên mạng WiFi công cộng, thông báo cho người dùng biết khi có người lạ cố gắng truy cập WiFi của họ và mã hóa 192 bit.

Các thiết bị mới theo chuẩn WPA3 sẽ bắt đầu có mặt trên thị trường trong năm 2018.

Nguồn: KHÔI MINH - (baocantho.com.vn)
T/h: Kim Nguyên - (dongbang.vn)

Bài viết mới nhất của Công Nghệ