Truyện cười: Quan ông sợ vợ

Thứ sáu, 26 Tháng 3 2021 11:25
Một thầy bói sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi:
 
- Sao mặt thầy lại xây xát cả ra thế?
 
- Bẩm, chiều hôm qua con ngồi chơi hóng mát, cái giàn hoa lý nó đổ xuống.
 
Quan không tin hỏi lại:
 
- Thầy dối tôi. Chắc hôm qua vợ thầy lại cào thầy đấy chứ gì? Thầy cứ nói thật đi, rồi tôi sai mấy tên ra lôi cổ nó vào đây. Đàn bà phải trị thẳng thay, không thì loạn hết.
 
Không ngờ quan bà đứng trong, nghe thấy quan ông nói vậy giận lắm hầm hầm bước ra.

Quan ông thấy bóng quan bà líu cả lưỡi lại, bảo thầy bói:
 
- Thôi ... thầy... tạm lui... Giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ rồi!
 
* Một triết gia đang thao thao bất tuyệt trước đám môn sinh cái thuyết "Muốn trở thành thánh thì phải lánh xa và ghét đàn bà" thì vợ ở đâu xồng xộc vào.
 
Thấy sư phụ toát mồ hôi hột, một môn sinh thương tình nhanh trí đứng dậy đáp:
 
- Thầy dạy trí phải. Muốn đắc thắng thì phải ghét cay ghét đắng mọi đàn bà,... khi nhà mình đã có một người đàn bà rồi.
 
Bà vợ hả hê lui ra, còn triết gia thì hú vía, vội chắp tay vái lấy vái để ân nhân:
 
- Anh thật là... Thánh!
M.Phúc (sưu tầm)

Bài viết mới nhất của Chuyện Cười