Bốn lời hứa của tân Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 08:51
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá về nguồn nhân lực, cải cách hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
 
Chiều 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc. Đại hội đã bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
 
Thay mặt Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ khóa mới, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và của đại biểu, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để vận dụng có hiệu quả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
 
Tan Bi thu Soc Trang Lam Van Man anh 1
Tân Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV nêu 4 lời hứa trước đại hội. Ảnh: Việt Tường.
 
 
Tân Bí thư Tỉnh ủy 50 tuổi hứa thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác; trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, lành mạnh, trung thực, gương mẫu, nói đi đôi với làm; xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
Bên cạnh đó là tăng cường đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động; phát huy dân chủ và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
Ông Mẫn hứa sẽ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Tiếp tục 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ cũ
 
Phát biểu bế mạc đại hội, ông Lâm Văn Mẫn cam kết không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực, đem hết sức mình cùng toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội xác định trong nhiệm kỳ tới.
 
Tan Bi thu Soc Trang Lam Van Man anh 2
Tân Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (cà vạt đỏ) cùng 2 tân hó bí thư Hồ Thị Cẩm Đào và Trần Văn Lâu (cạnh hai bên). Ảnh: Việt Tường.
 
 
Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần này là cơ sở quan trọng để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, là niềm tin và nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.
 
“Với tinh thần đó, tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Sóc Trăng tăng cường đoàn kết, cùng với BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững”, ông Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh.
 
Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa mới đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, đột phá quan trọng mở đường cho hai đột phá còn lại là đẩy mạnh phát triển toàn diện nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao (đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý) chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng từng bước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 
Trong 23 chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới có 11 chỉ tiêu phát triển kinh tế. Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 bình quân 5 năm (2021-2025) đạt 8,0%; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến cuối nhiệm kỳ đạt 75 triệu đồng (mỗi người/năm) trở lên; Cơ cấu GRDP (theo giá hiện hành) đến cuối nhiệm kỳ khu vực I là 33%, khu vực II 26%, khu vực III từ 37% trở lên, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm khoảng 4%.
 
Việt Tường - (zingnews.vn)
T/h: Ngọc Huyền - (dongbang.vn)
 

Bài viết mới nhất của Chính Trị