317 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu

Thứ tư, 14 Tháng 10 2020 16:18
Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020- 2025 bước vào phiên trù bị.
 
Tham gia phiên trù bị, có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 317 đại biểu đại diện cho 26.697 đảng viên của Đảng bộ, trong đó có 40 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đương nhiệm.
 
Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu gồm 11 đồng chí; Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội gồm 7 đồng chí.
 
317 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu - ảnh 1
Hình ảnh phiên trù bị
 
 
317 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu - ảnh 2
Các đại biểu biểu quyết Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu
 
 
317 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu - ảnh 3
Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu chủ trì phiên trù bị.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu chính thức diễn ra trong 2 ngày (ngày 15 đến ngày 16/10/2020) với 33 nội dung như Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, kiểm điểm của Ban Chấp hành, phát biểu chỉ đạo của Bộ Chính trị, đóng góp Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, báo cáo Đề án nhân sự cấp ủy, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị đại biểu đại hội nghiêm chỉnh thực hiện tốt Quy chế làm việc vừa thông qua, các nội quy, quy định của Đại hội, đề cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện tỉnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khách quan công tâm trong bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Nguyễn Tiến Hưng - (tienphong.vn)
T/h: Ngọc Huyền - (dongbang.vn)
 

Bài viết mới nhất của Chính Trị