Tăng cường kiểm tra, giám sát để chỉnh đốn Ðảng

Thứ bảy, 19 Tháng 9 2020 16:04
Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp TP Cần Thơ đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS); thi hành kỷ luật nghiêm đối với những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Nhờ vậy, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên được ngăn chặn, đẩy lùi; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 được tặng Giấy khen.
 
►Chú trọng công tác KT, GS
 
Theo đánh giá của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố chú trọng công tác KT, GS. Ðồng thời, xác định KT, GS là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Ðảng, là chức năng lãnh đạo của Ðảng. Hằng năm, cấp ủy và UBKT các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS cụ thể, sát thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thực hiện tốt phương châm GS có mở rộng, KT có trọng tâm, trọng điểm.
 
Ðồng chí Phạm Huỳnh Anh Duy, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Thốt Nốt, cho biết: Hằng năm, BTV và UBKT Quận ủy ban hành chương trình KT, GS với nhiều nội dung sát thực tế nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ quận. Trong đó, tập trung là việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05); chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm… Cấp ủy và UBKT các cấp của quận chú trọng nắm bắt thông tin, dư luận, phát hiện KT 14 tổ chức đảng và 78 đảng viên có dấu hiệu vi phạm.
 
Tại huyện Cờ Ðỏ, theo đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng đã KT, GS 776 lượt tổ chức đảng và 22.523 lượt đảng viên. Nội dung KT, GS tập trung việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Huyện ủy; việc lãnh đạo thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm; việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới; việc lãnh đạo công tác cải cách hành chính; việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05…
 
Theo thống kê của UBKT Thành ủy, 5 năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp đã KT, GS hàng ngàn lượt tổ chức đảng và hơn 1,2 triệu lượt đảng viên. Qua KT, GS đã uốn nắn, chấn chỉnh nhiều tổ chức đảng và đảng viên khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa suy thoái, xử lý nghiêm vi phạm.
 
►Xử lý nghiêm vi phạm
 
Qua KT, GS, bên cạnh yêu cầu các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, cấp ủy và UBKT các cấp đã xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Theo đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, cấp ủy và UBKT các cấp xem công tác KT, GS là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Cấp ủy và UBKT các cấp đã tăng cường GS thường xuyên, GS chuyên đề đối với cán bộ, đảng viên quan tâm nắm bắt tình hình, dư luận để kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Qua KT, GS, trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã kiến nghị thu hồi gần 400 triệu đồng sai phạm về cho ngân sách; xử lý 55 đảng viên vi phạm.
 
Ở huyện Vĩnh Thạnh, đồng chí Ðoàn Trung Kiên, Phó Bí thư Huyện ủy, cho biết: Nhiệm kỳ qua, từ KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp đã xử lý kỷ luật 84 đảng viên vi phạm về chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Ðảng; vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chính sách dân số; vi phạm về thiếu tinh thần trách nhiệm; vi phạm nguyên tắc tài chính; cố ý làm trái. Trong số 84 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, nổi cộm là trường hợp nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và nguyên Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện vi phạm trong quy hoạch xây dựng; 6 cán bộ lãnh đạo, nhân viên Trại Giống nông nghiệp huyện vi phạm về tài chính bị xử lý kỷ luật khai trừ.
 
Theo UBKT Huyện ủy Phong Ðiền, qua KT, GS, nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 87 đảng viên vi phạm. BTV Huyện ủy xóa tên trong danh sách đảng viên đối với 48 đảng viên do bỏ sinh hoạt Ðảng, không đóng đảng phí. Ðồng chí Nguyễn Thiện Chí, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, cho biết: Nguyên nhân cán bộ, đảng viên vi phạm chủ yếu là do ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và chấp hành kỷ luật chưa tốt; tinh thần tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng và ÐV chưa cao, nể nang, ngại va chạm. Mặt khác, một số cấp ủy, tổ chức đảng quản lý, giáo dục đảng viên chưa chặt chẽ, chưa quan tâm theo dõi nắm bắt tình hình dư luận liên quan đến đảng viên để kịp thời KT khi có dấu hiệu vi phạm…
 
Tại hội nghị tổng kết công tác KT, GS nhiệm kỳ 2015-2020, do BTV Thành ủy tổ chức vừa qua, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, đã cho rằng kết quả đạt được trong công tác KT, GS của Ðảng bộ thành phố là do cấp ủy và UBKT các cấp coi trọng công tác KT, GS và xác định công tác KT, GS là chức năng lãnh đạo của Ðảng nên thực hiện nghiêm túc. Ðồng thời, tiến hành công tác KT, GS sát thực tế nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thực hiện phương châm GS có mở rộng, KT có trọng tâm trọng điểm. Từ đó, đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
 
Ðồng chí cũng phân tích, chỉ ra những hạn chế trong công tác KT, GS của Ðảng bộ và yêu cầu các cấp ủy và UBKT thành phố thực hiện công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Ðảng đúng theo quy định Ðiều lệ Ðảng; xây dựng chương trình KT, GS toàn khóa và hằng năm sát thực tế, chất lượng và hiệu quả. Tăng cường KT, GS, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Nâng cao năng lực dự báo, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chức đảng và diễn biến tư tưởng của đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy và UBKT thành phố thực hiện KT, GS có trọng tâm, trọng điểm, nhất là quan tâm KT, GS những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ KT, GS trong tình hình mới.
 
Bài, ảnh: ANH DŨNG - (baocantho.com.vn)
T/h: H.Phong (dongbang.vn)

Bài viết mới nhất của Chính Trị