HĐND huyện Chợ Mới nâng cao chất lượng hoạt động

Chủ nhật, 02 Tháng 2 2020 15:46
Năm 2019, hoạt động của Thường trực HĐND huyện Chợ Mới (An Giang), các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện đã được nâng cao chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và chương trình công tác đã đề ra. Đặc biệt đã ban hành các nghị quyết, chương trình phù hợp tình hình thực tiễn, góp phần thúc đẩy thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của địa phương.
Điển hình như công tác tổ chức tiếp xúc cử tri. Trước và sau mỗi kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp UBMTTQVN huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan trả lời theo đúng quy định.
 
Đồng thời, trên cơ sở báo cáo của UBMTTQVN huyện, Thường trực HĐND huyện đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, đang là vấn đề nóng, cử tri kiến nghị để kịp thời gửi đến các ngành chức năng có văn bản giải trình, trả lời.
 
Trước và sau các kỳ họp, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tích cực tham gia các buổi tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn để báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, trả lời kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri ở lần tiếp xúc trước. Từ đó đã thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri ở địa bàn ứng cử.
 
Qua đó xuất hiện nhiều tổ đại biểu áp dụng mô hình lồng ghép, tích hợp việc tiếp xúc, tiếp công dân chung với các buổi đối thoại của Chủ tịch UBND xã, thị trấn để kịp thời nắm bắt tình hình KTXH địa phương. Đây là cách làm mới mang lại hiệu quả tích cực trong thực hiện chức năng là cơ quan dân cử đại diện cho cử tri tại địa phương.
 
HĐND huyện Chợ Mới đề ra nhiều quyết sách quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
 
Theo HĐND huyện, ở mỗi điểm tiếp xúc cử tri nhận được từ 7-12 ý kiến phát biểu, nội dung liên quan nhiều lĩnh vực khá nóng như: sạt lở diễn ra ở nhiều nơi gây bất an trong nhân dân; tình trạng cầu, đường giao thông xuống cấp; việc thi công các công trình dự án thuộc dự án Nam Vàm Nao gây khó khăn đi lại cho bà con; tình trạng chậm cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế; ô nhiễm môi trường; an ninh trật tự, an toàn giao thông... trên địa bàn huyện còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy là vấn đề cử tri quan tâm nhiều nhất.
 
Bên cạnh đó, HĐND huyện Chợ Mới thường xuyên thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới... Qua giám sát đã đánh giá, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, đề xuất của các đơn vị được giám sát để Thường trực HĐND huyện kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế.
 
Qua đó đôn đốc ngành chức năng liên quan giải quyết vướng mắc của các đơn vị được giám sát, tạo điều kiện cho địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn các chuyên đề bám sát yêu cầu thực tế, đây là những vấn đề then chốt cần chấn chỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ KTXH tại địa phương.
 
Các nội dung được lựa chọn tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các kỳ họp HĐND đã nhận được sự quan tâm của đa số cử tri, được cử tri đánh giá cao. Qua đó cho thấy, các vấn đề HĐND lựa chọn để chất vấn ngày càng sát thực tiễn, nội dung mang tính cô đọng và có tính phản biện cao.
 
Năm 2019, Ban KTXH và Ban pháp chế HĐND đã thực hiện giám sát 7 chuyên đề, giám sát trực tiếp 10 xã, thị trấn và 5 ngành huyện. Những vấn đề giám sát liên quan tình hình và giải pháp triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo chỉ tiêu bảo hiểm y tế năm 2019 có 84,17% dân số tham gia; kết quả thực hiện giao chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách; tiến độ giải ngân thực hiện các công trình trọng điểm; kết quả thực hiện chỉ tiêu chuyển dịch cơ cấu cây  trồng, nhất là cây ăn trái đảm bảo huyện có 500ha xoài được chứng nhận VietGAP; các dự án xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao...
 
Năm 2020, HĐND huyện Chợ Mới tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Triển khai quán triệt Nghị quyết của kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện khóa XI đến các ngành, các cấp và nhân dân. Tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ, công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri và trả lời kiến nghị của cử tri, giám sát các vấn đề bức xúc của xã hội... đáp ứng kỳ vọng của cử tri.
 
HẠNH CHÂU - (baoangiang.com.vn)
T/h: H.Phong (dongbang.vn)

Bài viết mới nhất của Chính Trị